‘’Takim midis policisë shqipëtare dhe hollandeze për project mbi mbrojtjen e së drejtave LGBT’’ 22 shkurt 2019, Tiranë

Më 19 dhe 20 shkurt 2019, Policia e Shtetit Shqiptar në bashkëpunim me Policinë Kombëtare Holandeze dhe Komitetin Holandez të Helsinkit paraqiti një plan pune me aktivitete për projektin "Kundërshtimi i diskriminimit dhe mbrojtja e të drejtave LGBTI në Shqipëri" të financuara nga programi MATRA i Ministrisë së Holandës i Punëve të Jashtme. Projekti është një shembull i qartë se si Hollanda po ndjek politikën e saj "të rreptë dhe të drejtë" me Shqipërinë në nxitjen e zhvillimit të sundimit të ligjit.
Pas një turne studimi të suksesshëm të Policisë së Shtetit Shqiptar dhe Akademisë Shqiptare të Sigurisë të organizuar në Holandë vitin e kaluar, projekti po përparon. Gjithashtu një vizitë tjetër shkëmbimi u mbajt në Hollandë (nëntor 2018) me përfaqësuesit e 4 bashkive: Kukës, Lezhë, Tiranë, Vlorë.
Gjatë seminarit të organizuar këtë javë në Tiranë, partneritetet dhe idetë për hartimin e Planeve Lokale të Veprimit janë luftimi i diskriminimit dhe krimet e urrejtjes në nivel qendror dhe lokal filluan të materializohen. Formula e suksesit të këtij projekti qëndron në kombinimin e qasjeve nga lart poshtë dhe nga poshtë lart dhe shtrirja e gjerë që ajo parasheh në nivel lokal.
A ka sfida? Me të vërtetë! Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për këtë sa dhe jemi të gjithë të angazhuar. Së bashku ne jemi më të fortë dhe mund të arrijmë më lart!

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31625275289

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30