Articles

‘’The Ambassador of Albania paid a visit to the prison for foreigners in Ter Apel’’- 30th of May 2019, The Netherlands

English

The Ambassador of Albania to the Netherlands, MS. Adia Sakiqi, paid a visit to Ter Apel Prison. The meeting with the prison governor, Mr. L.A. Huizenga, was very fruitful. It served not only to a better understanding of the situational picture on the ground but also, to intensify the communication with law enforcement structures in the Netherlands.

‘’Ambasadorja zhvilloj një vizitë në burgun për të huajt në Ter Apel’’- 30 maj 2019, Hollandë

Albanian

Ambasadorja e Shqipërisë në Hollandë, znj. Adia Sakiqi, zhvilloi një vizitë në burgun për të huajt në Hollandë, Ter Apel. Takimi me drejtorin e burgut Z. L.A. Huizenga u vlerësua i frytshëm nga të dy palët pasi dha një pamje të detajuar të situatës në terren dhe shërbeu për intensifikimin e bashkëpunimit jo vetëm me Ministrinë e Drejtësisë dhe Sigurisë dhe autoritetet policore, por edhe me strukturat e zbatimit të ligjit në Hollandë.
Në takim merrnin pjesë edhe përfaqësues të Departamentit të Riatdhesimit dhe Kthimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe Sigurisë së Hollandës.

‘’The Albanian delegation led by Mr. Gramoz Ruçi had a work-related visit in the Netherlands’’- 24th of May 2019, The Netherlands

English

A delegation of the Parliament of Albania, chaired by its speaker, Mr. Gramoz Ruçi, held a working visit to the Netherlands on the 21st and 22nd of May.
The delegation was received by the Chairman of the Lower House of Parliament, Ms. Khadija Arib, held a hearing session with representatives of the Commission for Foreign Affairs of the Lower House of Parliament and was received by the President of the Dutch Senate, Ms. Ankie Brokers-Knol. The delegation also held meetings to the Netherlands MFA, as well as with various policy-making actors in the Netherlands.

‘’Delegacioni shqipëtar I kryesuar nga Z. Gramoz Ruçi në vizitë pune ne Hollandë’’ - 24 maj 2019, Hollandë

Albanian

Një delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë, i kryesuar nga kryetari i tij, Z. Gramoz Ruçi, zhvilloi në datat 21 dhe 22 Maj, një vizitë pune në Hollandë.
Delegacioni u prit në takim nga Kryetarja e Dhomës së Ulët të Parlamentit, znj. Khadija Arib, e cila zhvilloi një senacë dëgjimore me përfaqësues të Komisionit për Cështjet e Jashtme të Dhomës së Ulët të Parlamentit dhe u prit nga Presidentja e Senatit të Hollandës Znj. Ankie Brokers-Knol. Gjithashtu delegacioni zhvilloi takime në MPJ të Hollandës dhe me aktorë të ndryshëm politika-bërës në Hollandë.

‘’Minister Gent Cakaj meets MPs'' - 7th of May 2019, The Netherlands

English

The Minister in office for Europe and Foreign Affairs Mr. Gent Cakaj held a meeting today with the Dutch Parliament delegation led by Mr. Hayke Veldman, Chairman of the Commission for European Affairs and Mr. Anne Mulder, reporteur of the Tweede Kamer for Albania.
Minister Cakaj informed the MPs with the performance of reforms carried out by the Albanian government to meet the five key priorities and stressed that the European Commission should assess Albania's achievements objectively, reflecting them in the report that will publish at the end ff the month of May.

‘’Ministri në Detyrë Gent Cakaj takon deputetët holandezë’’- 7 maj 2019, Hollandë

Albanian

Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj, zhvilloi sot një takim me delegacionin e Parlamentit holandez të kryesuar nga Hayke Veldman, Kryetar i Komisionit për Çështjet Evropiane dhe Anne Mulder, raporter për Shqipërinë.
Ministri në Detyrë Cakaj njohu deputetët holandezë me ecurinë e reformave të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe dhe theksoi se Komisioni Evropian duhet t’i vlerësojë arritjet e Shqipërisë në mënyrë objektive, duke i pasqyruar në raportin që do të publikojë në fund të muajit maj.

‘’ The Dutch Minister for migration, Mark Harbers, paid a successful visit to our country’’, 8th April 2019, Tirana

English

On The 8th of April 2019, the Dutch Minister for migration, Mark Harbers, paid a successful visit to our country. The visit will serve further cooperation between the two parties in the fight against illegal immigration, finding ways as effective for even more positive results.

‘’Ministri hollandez për Migracion, Mark Harbers, zhvilloi një vizitë të suksesshme në vendin tonë’’, 8 prill 2019, Tiranë

Albanian

Në datën 8 Prill 2019, Ministri hollandez për Migracion, Mark Harbers, zhvilloi një vizitë të suksesshme në vendin tonë. Vizita do t’i shërbejë thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit midis dy vendve në luftën kundër emigracionit të paligjshëm, duke gjetur rrugë sa më efikase për rezultate akoma më pozitive.

‘’Activity for the implementation of the project with the School of Magistrates together with Mr. Ferdinad Grapperhaus ", 28th of March 2019 , Uthrecht The Netherlands

English

In the presence of new researchers, we signed the cooperation agreement between the school of praetor and the centre of training and studies for the judiciary in the Netherlands.

‘’Aktivitet për lançimin e projektit me Shkollën e Magjistraturës, së bashku me ministrin Z. Ferdinad Grapperhaus” - 28 mars 2019, Uthrecht Hollandë

Albanian

Në prani të magjistratëve të rinj, nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Shkollës së Magjistraturës dhe Qendrës së Trajnimeve dhe Studimeve për Gjyqësorin në Utreht të Holandës.

Pages

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31625275289

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30