Articles

Ambasada e Shqipërisë bëhet gati të marrë pjesë ne Pride Amsterdam 2019

Albanian

Ambasada e Shqipërisë, pjestare organisatës Equal Rights Coalition  bëhet gati të marrë pjesë ne Pride Amsterdam 2019.

The Embassy of Albania is participating in Amsterdam Pride 2019

English

The Embassy of Albania to The Netherlands, member of the Equal Rights Coalition is getting ready for active participation in Amsterdam Pride 2019.

‘’Ministri shqiptar për Çështjet Evropiane dhe të Jashtme, Gent Cakaj paraqiti prioritetet e Shqipërisë për kryesimin e tyre në OSBE’’ 11 Korrik 2019

Albanian

Ushtruesi i detyrës MEFA Gent Çakaj paraqet për herë të parë përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE-së një skicë të prioriteteve për kryesimin e ardhshëm të OSBE-së në vitin 2020, duke theksuar se ZC të Shqipërisë do të frymëzohen nga vlerat thelbësore të vetë OSBE-së: dialog dhe respekt reciprok.

‘’Albanian Minister for Europe and Forein Affairs presented Albania’s priorities for their upcoming chairmanship at the OSCE’’ 11th of July 2019

English

The Acting MEFA Gent Cakaj presents for the first time before the OSCE Permanent Council an outline of priorities for the incoming OSCE Chairmanship in 2020, emphasizing that Albania's CiO will be inspired by core values of OSCE itself: dialogue & mutual respect.

''Cakaj - Block: meeting between the two Ministers in The Netherlands, 7th of June 2019''

English

Minister in charge of Europe and Foreign Affairs, Gent Cakaj, paid an official visit to the Netherlands, where he was received in a meeting by Dutch counterpart Stef Blok.
The meeting discussed the bilateral relations, the reforms undertaken by the Albanian government to meet the five key priorities in the framework of opening negotiations with the European Union, as well as the expectations for opening accession negotiations.

‘’Cakaj - Blok: Takim midis dy ministrave ne Hollandë’’- 7 qershor 2019

Albanian

Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj, zhvilloi një vizitë zyrtare në Holandë, ku u prit në takim nga homologu i tij holandez Stef Blok.
Në takim u diskutuan marrëdhëniet bilaterale, reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare për përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe, në kuadër të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pritshmëritë për hapjen e negociatave për anëtarësim.

‘’Dutch delegation visits Tirana’’ -6th of June 2019, Tirana

English

We waited today an excellent delegation from the Netherlands, managerial women in business, media, culture, public sector, with which we shared visions on co-operation between the two countries.

‘’Delegacioni i Hollandës në Tiranë’’ – 6 qershor 2019, Tiranë

Albanian

Pritëm sot një delegacion të shkëlqyer nga Hollanda, gra drejtuese në biznes, media, kulturë, sektorin publik, me të cilat ndamë vizione mbi bashkëpunimin mes dy vendeve.

‘’ Woman Empower Woman’’, 6th of June 2019, in Tirana

English

‘’ Woman Empower Woman’’ an interactive meeting with COD (Centre for Openness and Dialogue), took place on the 6th of June 2019.
Five well-known Dutch women met in Tirana with Albanian woman engaged in politics, business woman and woman part of civil society. They exchanged experiences and points of view during a discussion on future projects.
Thecla Bodewes Shipyards – ‘’ Economic Development and Infrastructure’’
Carolien Gehrels - ‘’Urban Development and Water System’’
Marry de Gaay Fortman – ‘’ Woman in business and the empowerment of woman’’

"Gratë fuqizojnë Gratë" - 6 qershor 2019, Tiranë

Albanian

"Gratë fuqizojnë Gratë" në një takim interaktiv në COD (Center for Openness and Dialogue), I zhvilluar ne datën 6 qeshor në Tiranë.
Pesë zonja të njohura hollandeze në Tiranë në takimin me zonjat shqiptare të politikës, biznesit, shoqërisë civile. Shkëmbime eksperiencash, përvojash, pikëpamjesh, në një diskutim për projektet e ardhshme.
Thecla Bodewes Shipyards - "Zhvillimi Ekonomik dhe Infrastruktura”.
Carolien Gehrels -"Zhvillimi Urban dhe Ujësjellësi”.
Marry de Gaay Fortman – “Gratë në Biznes dhe Fuqizimi i Grave”.

Pages

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31625275289

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30