Informacion mbi shërbimin që ofron Zyra Konsullore Nju Jork

Informacion mbi shërbimin  ofron Zyra Konsullore Nju Jork:

Përpara se  merrni  telefon Shërbimin Konsullor  Republikës  Shqipërisë  Nju Jorklutemi lexoni me kujdes sa  poshtë pasi mund  gjeni përgjigjen e duhur dhe shpjegimet e nevojshme  ju nevojiten:

PyetjeKush ka  drejtë  aplikojë për Kartë Identiteti Biometrike (ID), si dhe dhe Pasaportë Biometrike Shqiptare?

Përgjigje:Për tu pajisur me dokumenta biometrike shqiptarëaplikanti duhet  jetë detyrimisht  rregjistrin kombëtar  gjendjes civile.

 gjithë shtetasit shqiptarë mbi 16 vjeç kanë  drejtë  aplikojnë për  dy dokumentetpasaportë dhe kartë identiteti.

Shtetasit shqiptarë nën moshën 16 vjeç aplikojnë vetëm për pasaportë.

PyetjeUnë jam shqiptarkam mundësi ta vërtetoj këtëpor nuk jam i sigurt nëse jam  rregjistrin shqiptar  gjendjes civile? Si mund ta verifikoj?

PërgjigjeShtetasi kontakton zyrën e shërbimit konsullor me një e-mail   cilin janë shënuar  dhënat personaleMbi atë bazëShërbimi konsullor do  bëjë verifikimin dhe do  njoftojëpo me e-mail personin e interesuar.

Pyetje: A mund  vi  zyrat e shërbimit konsullor  çdo kohë?

Aplikimet për dokumenta biometrike kryhen  Hënë Martë Mërkurë nga ora 10am-2pm.

Aplikimi kryhet vetëm pas verifikimit  parë   dhënave  sistemin e gjendjes civile. Pas verifikimit   dhënave nëse gjithcka është korrekt do tju caktohet data dhe ora  e aplikimit.

 dhënat (emërmbiemërdatëlindje mund  jepen me telefon  ditët e sipërcituara për aplikim ose nëpërmjet email consulate.newyork@mfa.gov.al

Vetëm pas verifikimit   dhënave  aplikantit me autoritetet zyrtare  Shqipërizyra e Shërbimit Konsullor  Nju Jork do  përgjigjetpo nëpërmjet adresës email ose do te konfirmoje me telefon daten dhe oren se kur mund te aplikohet për dokumenta biometrike, ID dhe Pasaportëapo për çdo shërbim tjetër konsullor.

Shërbimi konsullor është plotësisht i angazhuar për tu përgjigjur  afatet   shkurtëra kohore.

Pyetjeduhet  kem me vete ndonjë dokument  momentin e aplikimit?

Përgjigje:Për  aplikuar për pasaportë dhe ID shqiptare kërkohetDokument identifikimi  mund  jetë dhe pasaporta e vjeter ose një dokument identifikimi i marre ne USA.

PyetjeUnë jam mbi moshjën 16 vjeç dhe dua  pajisem vetëm me pasaportë biometrike? A është e mundur?

PërgjigjeVetëm shtetasit  janë nën moshën 16 vjeçare mund  pajisen me pasaportë pa u pajisur  parë domosdoshmërisht me kartë ID.  gjithë shtetasit mbi moshën 16 vjeç duhet  pajisen me ID dhe pasaportë.

Pyetje: A mund  bëj aplikimin njëkohësisht edhe për ID dhe për pasaportë?

Përgjigje:Po, madje ky është edhe rregulli për pajisjen me dokumentet biometrikëShtetasit mbi moshën 16 vjeç aplikojnë   njëjtën kohë për ID dhe pasaportë.

Pyetje: Sa kushton pajisja me dokumentet biometrike?

Përgjigje:gjithë procesi i pajisjes me  dy dokumentet biometrikë për shtetasit  aplikojnë  Shërbimin konsullor  RSH-së  Nju Jork kushton 258$.

Për shtetasit  aplikojnë vetëm pasaportën pasi janë pajisur  parë me ID ose për shtetasit nën 16 vjeç  cilët aplikojnë vetëm për pasaportëpagesa është 240$.

Pyetje:Si dhe kur bëhet bëhet pagesa?

Pagesa bëhet vetëm me money order i cili mund  plotësohet edhe  momentin  vihet për aplikim me asistencën e operatorit.

Pyetje: Sa zgjat procesi i aplikmit?

Procesi i aplikimit  dokumentave zgjat jo me shumë se 10-15 minuta.

Pyetjekam bërë aplikimin dhe jam duke pritur  marr dokumentetSi  veproj?

1.   Dokumentat prodhohen ekskluzivisht  Shqipëri dhe procesi deri  ardhjen e tyre  Zyrën Konsullore zgjat rreth 6 javë kalendarikeAplikantët pas gjashtë javësh mund  interesohen pranë Zyrës Konsullore nëse ju kanë ardhur dokumentat nëpërmjet kontaktimit  email ose telefon.

2.   Për marjen e IDaplikantipavarësisht nga distancaështë i detyruar  vijë personalisht  zyrat e Shërbimit KonsullorKy detyrim ka  bëjë me një masë  domosdoshme sigurie për  bërë testin e nevojshëm me shenjat biometrike përpara dorëzimitKarta e Identitetit nuk mund  postohet  asnjë mënyrë e  asnjë rrethanë.

  • Për marrjen e pasaportësaplikanti mund  paraqitet vetë  zyrat e Shërbimit Konsullor osemund  zgjedhë ta marrë atë me postë këtë rastaplikanti duhet  lerë  momentin e aplikimit ose  postojë  pas, një zarf  parapaguar me adresën e tij si dhe me kuponin e aplikimit  pasaportës  nënshkruar prej tij.

Edhe personat  vijnë për  tërhequr dokumentat e prodhuarmund  vijnë gjatë ditëve  përcaktuara për aplikimsi  sipër.

 

Pyetjekam aplikuar dhe po pres  marr dokumentet e rinjSa kohë zgjat prodhimi dhe mbërritja e dokumenteve  USA?

Përgjigje:Kohëzgjatja e prodhimit  dokumentave deri  ditën e ardhjes  Zyrën Konsullorezgjat 6 javë nga data e aplikimit raste  vecantë mund  zgjasë edhe  shumë.

Pyetjekam aplikuar për kartë identitetipor jam larg dhe nuk kam mundesi  vi ta marr mënjeherë. Sa kohë ruhet ID nga data e mbërritjes?

Përgjigje:Dokumentat e prodhuara, ID ose pasaportëmbahen deri  një vit rast se pas një viti nuk janë tërhequr kompania prodhuese i nxjerr jashtë përdorimit.

Sqarim për çdo shërbim tjetër konsullor apo pyetje mund  drejtoheni  adresën consulate.newyork@mfa.gov.al

Veprimet e tjera Konsullore:

Zyra Konsullore  Nju Jork ofron shërbimin konsullor me:

Prokuraleje kalimivërtetimepërkthimedeklaratamartesaaplikime për shtetësi shqiptareleje kalimi per shtetasit  ndahen nga jeta dhe do  varrosen  Shqipëri.

 gjitha veprimet konsullore kërkojnë paraprakisht një takim nëpërmjet email consulate.newyork@mfa.gov.al ose numrave  telefonit 212 255 7381 ose 1-347 241 4434. Kjo për arsye për tju informuar  parë lidhur me dokumentat  duhet  paraqiten për çdo veprim përkatës.

Për emergjenca mund  raportoni  nr. e tel: 1-347 241 4434.

Ju falenderojmë për vëmendjen.

Adresa

Ambasada ne Uashington
2100 S Street, NW
Washington DC 20008

Tel / Fax

Tel.: +1-202-223 4942
Fax: +1-202-628 7342
Nr e emergjences: +1 347 241 4434
+ 1 202 758 9526;

E-MAIL

embassy.washington@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 15:00