Fjala e Sh.S.Znj. Besiana Kadare, Përfaqësuese e Përhershme e Republikës së Shqipërisë në OKB, në Bordin Ekzekutiv të UNDP/UNPF/UNOPS, Sesioni i Posaçëm 2017

Thank you, Administrator Steiner, for the motivating presentation and also for the close partnership that you managed to build with the Member States during the consultations process on the Strategic Plan. Albania welcomes the endorsement of the new UNDP Strategic Plan, which envisions high-qualit

 

Fjala e Sh.S.Znj. Besiana Kadare në debatin e hapur të Këshillit të Sigurimit për Gratë dhe Paqen dhe Sigurinë: "Realizimi i Premtimit të Programit të Grave dhe Paqes dhe Sigurisë: Sigurimi i zbatimit të plotë duke përfshirë pjesëmarrjen e Grave"

Madame President, I would like to thank Secretary General for his report and recommendations, the UN Women Executive Director and the Secretary General of Francophonie for their briefings, as well as Ms. Mina Rojas for the reality check that she brings in this Chamber from the real world.

 

Fjala e Sh.S.Znj. Besiana Kadare, Përfaqëuese e Përhershme e Republikës së Shqipërisë në OKB, në debatin e Komitetit të Tretë të Asamblesë së Përgjitshshme, "Mbrojtja nga dhuna dhe diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”

Mr. Chair,   I would like to extend my gratitude and appreciation to the Independent Expert on Sexual orientation and Gender Identity, Professor Muntarbhorn, for his first report. Albania is an original sponsor of Human Rights Council resolution 32/2, and we fully support the work of the

 

Ndërhyrja e z. Armand Shandro, Këshilltar në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në deabatin e Komitetin e Tretë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, mbi “Eliminimin e të gjitha formave të mos-tolerancës fetare”

Mr. Chairman, I would like to thank the Special Rapporteurs Shaheed for his Report on freedom of religion or belief and wish him a successful fulfilment of its mandate. We also thank the Special Rapporteur Shaheed and its team for visiting Albania in May this year, and we are looking forward to hi

 

Adresa

Misioni i Përhershëm i Republikës së Shqipërisë në OKB
320 East 79th Street,
New York, N.Y. 10075

Tel / Fax

Tel. +1212 2492059
Fax. 1212 5352917

E-MAIL

mission.newyork@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00