Zëvendësministrja Barbullushi merr pjesë në panelin për Ballkanin Perëndimor

Një ndër sesionet rëndësishëm Forumit strategjik Bledit datën 1 shtator ishte ai kushtuar Ballkanit Perëndimor. Tashmë agjenda e problemeve Ballkan ka pësuar zhvendosje nga ato lidhura kryesisht me sigurinë ato shtetndërtimit dhe integrimit evropian. Njëherazi duhet nënvizuar se ende ka punë papërfunduar dhe nuk janë shuar plotësisht mundësitë për rikthim konflikt. Problemet ekonomike dhe ato sociale konsiderohen pazgjidhmërisht lidhura me zhvillimin e këtij rajoni. Siguria jug e lindje Evropës dhe fqinjësinë e saj, përfshi edhe situatën e migrimit me cilën Evropa po përballet, padyshim shoqërohet edhe me efekte e pasoja vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto e çështje tjera ishin temat e diskutuara panelin e Ballkanit Perëndimor, një nga rëndësishmit e forumit.

Zëvendesministrja Odeta Barbullushi ndërhyrjet e saj solli vëmendje nevojën e bashkëpunimit e integrimit ekonomik e social rajon. Procesi i Berlinit dhe konferenca e Vjenës përfaqësojnë platformën mirë për bashkëpunim rajon. Kjo platformë sinergjie rajon nuk ka ekzistuar parë. Agjenda e lidhshmërisë përfaqëson një mundësi mirë për vendet e rajonit lidhen e bashkëpunojnë. Procesi i Berlinit nuk nënkupton vetëm projekte transport, infrastrukture e energji. Por shumë tepër se kaq, duke inkurajuar bashkëpunimin bilateral ndërmjet vendeve, për ndërtuar besimin mes tyre. Ajo është arritur ndërmjet kryeministrave Shqipërisë dhe Serbisë qartazi tregon se bashkëpunimi bilateral është duke lëvizur drejtimin e duhur. Mesazhi i paqes e qëndrushmërisë rajon është mëse i nevojshëm dhe duhet mbështetur me shumë projekte, sidomos kjo përgjigje pasigurisë ekonomike. Procesi i integrimit evropian vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor është një proces i bashkëpunimit mirë nivel dypalësh e rajonal. Rinia e vendeve tona ka nëvojë shoh perspektivë qartë dhe për këtë duhet punuar.

punimet e forumit Znj. Barbullushi shoqërohej nga amabasadori Pëllumb Qazimi.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00