Shqiptarët e Sllovenisë në solidaritet të plotë me familjet në nevojë, si pasojë e përmbytjeve në Shqipëri

Drejtues shoqatave shqiptare, veprimtarë dhe shqiptarë me banim Slloveni kanë ndjekur me shqetësim pasojat e përmbytjeve fundit Shqipëri. Krahas shqetësimit, ata shprehin solidaritet plotë përkrahje e mbështetje familjeve prekura nga përmbytjet. Gjatë ditëve fundit Ambasadën e Shqipërisë janë zhvilluar një numër takimesh me drejtuesit e shoqatave ndryshme shqiptare, si dhe me veprimtarë shqiptarë. Bashkëbisedimet me Zejnulla Bilalli, kryetar i Shoqatës »Ilirida«, Tahir Maliqaj, kryetar i Shoqatës »Migjeni«, Nusret Jashari, anëtar i kryesisë Shoqatës »Dardania«, etj., kanë patur njejtin përfundim: Shqiptarët e Sllovenisë shprehin solidaritet dhe janë gatshëm ofrojnë kontribut, sadopak do lehtësonte dëmet e familjeve zonën e përmbytjeve Shqipëri. gjitha shoqatat njëzëri kanë përkrahur nismën e organizimit Lubjanë një veprimtarie humanitare gjatë ditëve vijim. ardhurat do grumbullohen do shkojnë ndihmë familjeve prekura nga përmbytjet. Kësaj nisme i janë bashkuar edhe shoqatat »Iliria« Koper, me kryetar Heset Ahmeti, Shoqata »Besa« Celje me kryetar Ukë Jashari, si dhe Shoqata e Studentëve Shqiptarë Slloveni.
Ambasadën e Shqipërisë janë organizuar gjithashtu takime edhe me organizma jo qeveritare vendase, si me drejtoren e ADRA Slovenia, Maja Ahac, interes konsultimit e koordinimit çdo mundësie kontributi e mbështetje për ardhur ndihmë familjeve prekura nga përmbytjet. Njëherazi vazhdojnë kontaktet me kompani sllovene kanë aktivitet Shqipëri.
Ambasada e Shqipërisë përshëndet dhe përgëzon nismën e shqiptarëve Sllovenisë, duke sjellë vëmendje edhe faktin shqiptarët gjithmonë kanë ditur t'i ndodhen pranë njëri tjetrit ditë mira e vështira. Njëherazi ata kanë ditur jenë solidarë edhe me popuj tjerë kur ata janë nevojë.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00