Shqipëria merr Kryesinë e Bordit Drejtues të Qendrës së Ekselencës për Financat - CEF

Në datën 16 shkurt, ambasadori Pëllumb Qazimi u prit në takim nga Jana Repanšek, drejtore e CEF, Lubjanë. Nga muaji qershor 2022, Shqipëria merr Kryesinë njëvjeçare të Bordit Drejtues të Qendrës së Ekselencës për Financat - CEF. Kjo organizatë në mënyrë të vazhdueshme ka ofruar kontribut të vyer në fushat e menaxhimit të financave publike, politikave të taksave dhe administratës, sektorit bankar si edhe për lidership në menaxhimin e reformave. Shqipëria, krahas vendeve të tjera të Evropës Juglindore është përfituese e projekteve të ndryshme. Gjatë takimit është diskutuar dhe dakorduar edhe për veprimtari të përbashkëta ndërmjet CEF dhe Ambasadës së Shqipërisë.

Postal Address

Embasy of Albania
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel / Fax

Tel. +38615473650
Fax +38615473652
Nr. emergjence
+38631240760

E-MAIL

embassy.ljubljana@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
08:00 - 16:00