MARRËVESHJET DYPALËSHE TË NËNSHKRUARA MIDIS PORTUGALISË DHE SHQIPËRISË

1. Marrëveshja për Mbrojtjen Reciproke të Investimeve, midis Shqipërisë e Portugalisë, Lisbonë, 11.09.1998. (pala portugeze ka njoftuar hyrjen në fuqi të marrëveshjes në dt.10.06.2007, Rezolucioni i Këshillit të Ministrave, Nr.40/2008, i publikuar në Gazetën e Republikës seria 1, nº 44, dt.03.03.2008).

2. Marrëveshja e Bashkëpumimit midis Entit Rregulator të Ujrave të Shqipërisë - ERRU, dhe Entit Rregulator të Ujrave dhe Mbeturinave të Portugalisë - ERSAR, Lisbonë, 11.12.2009.

3. Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Portugalisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Lisbonë, 12.05.2010.

4. Marrёveshja e Bashkёpunimit midis Universitetit Shtetёror Coimbra dhe Universitetit Shtetёror tё Tiranёs, Coimbra,11.11.2010.

5. Memorandum Mirëkuptimi midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës - CCI, dhe Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Portugali-Shqipëri (Luso-Albanesa - CCILA). Tiranë, 27.07.2010.

6. Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Institutit Luso-Ilir pёr Zhvillimin Human (ILIDH), dhe Qëndrës për Studime Albanologjike - QSA, (Tiranë, 26.10.2012).

7. Memorandumi i Mirëkuptimit midis Agjensisë Portugeze për Investimet dhe Tregtinë e Jashtme, (AICEP) dhe Agjensisë Shqiptare për Zhvillimin dhe Investimet – AIDA. (Lisbonë, 19.07.2013).

8. Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Unionit të Dhomave të Tregtisë & Industrisë të Shqipërisë – UCCIAL, dhe Shoqatës së Industrisë Portugeze - AIP ( Lisbonë, 19.07.2013).

9. Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Qëndrës së Panaireve Ndërkombëtare të Lisbonës – FIL, dhe Klik-Ekspo-Group (Lisbonë, 19.07.2013).

10. Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Unionit të Dhomave të Tregtisë & Industrisë të Shqipërisë - UCCIAL) dhe Shoqatës së Biznesit Portugez – AEP, (Porto, 20.07.2013).

Adresa

Ambasada Shqiptare
Rua Joaquim Antonio Aguiar, Nr.64 4-D
Lisboa 1070-153, Portugal

Tel / Fax

Tel: 00 351 21 38 63 600 / 601 / 602 Fax: 00 351 21 38 78 586

E-MAIL

embassy.lisbon@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00