UNODC

Shqipëria në UNODC UNODC është Organizata që udhëheq luftën globale kundër drogave të paligjshme dhe krimit ndërkombëtar. Ajo është themeluar në vitin 1997 dhe vepron në të gjitha rajonet e botës me anë të një rrjeti të gjerë zyrash në terren. Ajo mbështetet në kontribut

 

CTBTO

Shqipëria në CTBTO Organizata e Traktatit për Ndalimin Gjithpërfshirës të Provave Bërthamore nuk është krijuar ende pasi traktati përkatës nuk ёshtё ratifikuar ende nga të shtetet e përcaktuzara si fuqi bërthamore dhe me pöotencial për tu bërë të tilla. Në pritje të përfu

 

UNIDO

Shqipëria në UNIDO   Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial është themeluar në vitin 1966 dhe ka 173 shtete anëtare. UNIDO ka si qëllim mbështetjen e zhvillimit industrial për përmirësimin e cilësisë së jetës në vendet në zhvillim. UNIDO funksionon nëpër

 

ANEA

Shqipëria në ANEA ANEA u krijua në 29 Korrik 1957. Shqipëria është antare e saj që prej fillimit. ANEA ka tre organizma kryesore: Bordin e Guvernatorëve, Konferencën e Përgjithshme dhe Sekretariatin. Bordi i Guvernatorëve ka gjithsej 35 shtete anëtare, nga të cilat 10 janë të për

 

Adresa

Misioni i Shqipërisë
Reisnerstr. 27/6
1030 Wien

Tel / Fax

Tel. +43 1 328 8710
Fax. +43 1 328 8711

E-MAIL

mission.osce@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00