Pasaporta biometrike

Aplikimet për pasaportë biometrike pranohen Ambasadën e RSH Bruksel

Ambasada e RSH Bruksel pajis shtetasit shqiptarë me banim vendet e Beneluksit (Holandë, Belgjikë dhe Luksemburg) me pasaporta biometrike dhe karta identiteti. interesuarit duhet paraqiten personalisht për aplikuar për këto dy dokumente

Shënim:

qarkullim janë vetëm pasaportat biometrike. Asnjë lloj tjetër pasaporte shqiptare nuk mund përdoret për t'u udhëtuar.

Dokumentet e nevojshme për pajisjen e pasaportë biometrike:

1) rast aplikimi për herë parë:

- Pasaporta e modelit vjetër;

- Certifikata personale ose familjare;

- Dokumenti i qëndrimit vendin e qëndrimit;

- Konferma e kryerjes pagesës;

2) rast ri-aplikimi:

- Kur shtetasi ka humbur pasaportën, për riaplikuar duhet paraqesë denoncimin e bërë polici konfirmuar me vulën apostillë;

- Kur shtetasi ri-aplikon për arsye tjera (jo për shkak humbjes), psh për ndryshim gjeneralitetesh ose dëmtim pasaportës, duhet ketë me vete pasaportën;

Shënim:

Shtetasit aplikojnë për herë parë duhet jenë pajisur parë me kartë identiteti. Për kartën e identitetit, për ata nuk kanë, aplikimi mund bëhet njëkohësisht me aplikimin për pasaportën biometrike. Karta e identitetit lëshohet për gjithë personat 16 vjeç e sipër .

Tarifat për lëshimin e pasaportës biometrike dhe kartës identitetit

Pasaporta biometrike 140 Euro

Karta e identitetit 13 Euro

Llogaria bankare e Ambasadës RSH Bruksel për pagesat për pasaportat:

BE1200 169665092

BIC: GEBABEBB

Për paraqitjen ambasadë duhet lihet paraprakisht orar takimi. interesuarit duhet telefonojnë Ambasadën e RSH Bruksel 0032-226401422.

Aplikimi zyrat e gjendjes civile

Për interesuarit gjenden Shqipëri, pasaportat biometrike lëshohen nga zyrat e gjendjeve civile, njësitë bashkiake ku janë regjistruar. Personat duhet paraqiten personalisht për bërë aplikimin

Aplikimi për fëmijët nën 16 vjeç

Aplikimi i fëmijëve nën moshën 16 vjeç për pasaportë biometrike bëhet vetëm prezencë paktën njërit prej prindërve, kujdestarit ligjor ose përfaqësuesit caktuar me prokurë posaçme. Fëmijët e mitur deri 6 vjeç pajisen me pasaportë biometrike pa u marrë shenjat e gishtave, por kurdoherë duke qenë prezentë procesin e aplikimit.

Shënimet pasaportën biometrike janë palejueshme

pasaportën biometrike është hequr çdo lloj mundësie për bërë shënime nga Ambasada Hagë. Për rrjedhojë nuk është e mundur Ambasada bëjë shtyrje afatit pasaportave apo shënojë e shtojë dhënat për fëmijët

Çdo shënim pasaportën biometrike e bën atë pavlefshme menjëherë.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31616275159

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:30 - 16:30