Pagesat vetëm përmes bankës

Pagesat me para dorë nuk pranohen

gjitha pagesat (psh pagesat e tarifave konsullore) duhet kryhen vetëm përmes trasfertave bankare. Ne nuk lejohemi marrim ose pranojmë pagesa me para dorë.   

Adresa bankare e Ambasadës

Mbajtësi i kontos: Embassy of the Republic of Albania

BankaING Bank

Numri i llogarisë: 66.62.09.707 | IBAN: NL21 INGB 0666 2097 07 | BIC: INGBNL2A

Për procedurat konsullore

Për gjitha procedurat konsullore janë nën taksë interesuarit duhet derdhin paraprakisht shumën e nevojshme konton e Ambasadës

Një kopje e konfirmimit kryerjes pagesës duhet t'i bashkëlidhet dokumentacionit proçedurës konsulloreLutemi shënoni qartazi dhënat për identitetin tuaj duke dhënë plotë emrin dhe mbiemrin, si dhe qëllimin e dërgimit parave.  

Ambasada nuk mund t'ju rimbursojë rast se pagesa juaj nuk korrespondon me tarifat e kërkuara konsullore. Ju rekomandojmë parë kontaktoni me ne dhe merrni informacionin e nevojshëm

Adresa

Ambasada Shqiptare
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31616275159

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:30 - 16:30