Articles

''Cakaj - Block: meeting between the two Ministers in The Netherlands, 7th of June 2019''

English

Minister in charge of Europe and Foreign Affairs, Gent Cakaj, paid an official visit to the Netherlands, where he was received in a meeting by Dutch counterpart Stef Blok.
The meeting discussed the bilateral relations, the reforms undertaken by the Albanian government to meet the five key priorities in the framework of opening negotiations with the European Union, as well as the expectations for opening accession negotiations.

‘’Cakaj - Blok: Takim midis dy ministrave ne Hollandë’’- 7 qershor 2019

Albanian

Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Gent Cakaj, zhvilloi një vizitë zyrtare në Holandë, ku u prit në takim nga homologu i tij holandez Stef Blok.
Në takim u diskutuan marrëdhëniet bilaterale, reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare për përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe, në kuadër të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pritshmëritë për hapjen e negociatave për anëtarësim.

‘’Dutch delegation visits Tirana’’ -6th of June 2019, Tirana

English

We waited today an excellent delegation from the Netherlands, managerial women in business, media, culture, public sector, with which we shared visions on co-operation between the two countries.

‘’Delegacioni i Hollandës në Tiranë’’ – 6 qershor 2019, Tiranë

Albanian

Pritëm sot një delegacion të shkëlqyer nga Hollanda, gra drejtuese në biznes, media, kulturë, sektorin publik, me të cilat ndamë vizione mbi bashkëpunimin mes dy vendeve.

‘’ Woman Empower Woman’’, 6th of June 2019, in Tirana

English

‘’ Woman Empower Woman’’ an interactive meeting with COD (Centre for Openness and Dialogue), took place on the 6th of June 2019.
Five well-known Dutch women met in Tirana with Albanian woman engaged in politics, business woman and woman part of civil society. They exchanged experiences and points of view during a discussion on future projects.
Thecla Bodewes Shipyards – ‘’ Economic Development and Infrastructure’’
Carolien Gehrels - ‘’Urban Development and Water System’’
Marry de Gaay Fortman – ‘’ Woman in business and the empowerment of woman’’

"Gratë fuqizojnë Gratë" - 6 qershor 2019, Tiranë

Albanian

"Gratë fuqizojnë Gratë" në një takim interaktiv në COD (Center for Openness and Dialogue), I zhvilluar ne datën 6 qeshor në Tiranë.
Pesë zonja të njohura hollandeze në Tiranë në takimin me zonjat shqiptare të politikës, biznesit, shoqërisë civile. Shkëmbime eksperiencash, përvojash, pikëpamjesh, në një diskutim për projektet e ardhshme.
Thecla Bodewes Shipyards - "Zhvillimi Ekonomik dhe Infrastruktura”.
Carolien Gehrels -"Zhvillimi Urban dhe Ujësjellësi”.
Marry de Gaay Fortman – “Gratë në Biznes dhe Fuqizimi i Grave”.

‘’The Ambassador of Albania paid a visit to the prison for foreigners in Ter Apel’’- 30th of May 2019, The Netherlands

English

The Ambassador of Albania to the Netherlands, MS. Adia Sakiqi, paid a visit to Ter Apel Prison. The meeting with the prison governor, Mr. L.A. Huizenga, was very fruitful. It served not only to a better understanding of the situational picture on the ground but also, to intensify the communication with law enforcement structures in the Netherlands.

‘’Ambasadorja zhvilloj një vizitë në burgun për të huajt në Ter Apel’’- 30 maj 2019, Hollandë

Albanian

Ambasadorja e Shqipërisë në Hollandë, znj. Adia Sakiqi, zhvilloi një vizitë në burgun për të huajt në Hollandë, Ter Apel. Takimi me drejtorin e burgut Z. L.A. Huizenga u vlerësua i frytshëm nga të dy palët pasi dha një pamje të detajuar të situatës në terren dhe shërbeu për intensifikimin e bashkëpunimit jo vetëm me Ministrinë e Drejtësisë dhe Sigurisë dhe autoritetet policore, por edhe me strukturat e zbatimit të ligjit në Hollandë.
Në takim merrnin pjesë edhe përfaqësues të Departamentit të Riatdhesimit dhe Kthimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe Sigurisë së Hollandës.

‘’The Albanian delegation led by Mr. Gramoz Ruçi had a work-related visit in the Netherlands’’- 24th of May 2019, The Netherlands

English

A delegation of the Parliament of Albania, chaired by its speaker, Mr. Gramoz Ruçi, held a working visit to the Netherlands on the 21st and 22nd of May.
The delegation was received by the Chairman of the Lower House of Parliament, Ms. Khadija Arib, held a hearing session with representatives of the Commission for Foreign Affairs of the Lower House of Parliament and was received by the President of the Dutch Senate, Ms. Ankie Brokers-Knol. The delegation also held meetings to the Netherlands MFA, as well as with various policy-making actors in the Netherlands.

‘’Delegacioni shqipëtar I kryesuar nga Z. Gramoz Ruçi në vizitë pune ne Hollandë’’ - 24 maj 2019, Hollandë

Albanian

Një delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë, i kryesuar nga kryetari i tij, Z. Gramoz Ruçi, zhvilloi në datat 21 dhe 22 Maj, një vizitë pune në Hollandë.
Delegacioni u prit në takim nga Kryetarja e Dhomës së Ulët të Parlamentit, znj. Khadija Arib, e cila zhvilloi një senacë dëgjimore me përfaqësues të Komisionit për Cështjet e Jashtme të Dhomës së Ulët të Parlamentit dhe u prit nga Presidentja e Senatit të Hollandës Znj. Ankie Brokers-Knol. Gjithashtu delegacioni zhvilloi takime në MPJ të Hollandës dhe me aktorë të ndryshëm politika-bërës në Hollandë.

Pages

Postal Address

Embasy of Albania
Hoge Nieuwstraat 22, 2514 EL The Hague ,
2518 BD The Hague

Tel / Fax

Tel. +31 70 427 2101
Fax. +31 70 427 2083
Nr. i emergjences : +31616275159

E-MAIL

embassy.hague@mfa.gov.al
embalba@xs4all.nl

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:30 - 16:30