Prej datës 1 Maj 2017 këto Shërbime do të ofrohen vetëm Online!

 
TË NDERUAR QYTETARË,
Shërbimet konsullore tani mund  t’i merrni online nëpërmjet Platformës së Shërbimeve Konsullore Online si më poshtë:
1.    Në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme
http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online
 
2.    Në faqen e Ambasadave dhe Konsullatave

 
Klikoni tek Shërbimi Konsullor Online

 
3.    Në Portalin ndërqeveritar E-Albania
https://e-albania.al/sherbimet-rezultatet.aspx?search=mpj
 
 

23 NGA KËTO SHËRBIME DO TË KRYHEN TËRËSISHT ONLINE
SHËRBIMET DO TI DËRGOHEN QYTETARIT ME POSTË TË PARAPAGUAR NGA ANA E TIJ
 

Aplikim për Asistencë të Përgjithshme

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur

Aplikim për Leje Transport Trupi

Aplikim për Regjistrim fëmije

Aplikim për Çertifikatë Lindje

Aplikim për Regjistrim Martese

Aplikim për Çertifikatë Martese

Aplikim për Regjistrim Vdekje

Aplikim për Çertifikatë Vdekje

Aplikim për Çertifikatë Familjare

Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje

Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm

Aplikim për Përkthim

Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

Aplikim për Leje Kalimi

 

13 SHËRBIMET Që QYTETARI DO TË PARAQITET VETËM NJË HERË PËR TË FIRMOSUR
(NË AMBASADAT DHE KONSULLATAT E RSH-së)

Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie

Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje

Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare

Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare

Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar

Aplikim për Lidhje Martese me të huaj

Aplikim për Prokurë të Posaçme

Aplikim për Deklaratë Noteriale

Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi

Aplikim për Procesverbal

Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë

Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

Aplikim për Vizë

 
Prej datës 1 Maj 2017 këto Shërbime do të ofrohen vetëm Online
 
KONSULLATA E PËRGJITHSHME
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
MYNIH

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00