Llogaria bankare për shërbimet konsullore

Llogaria bankare për pagesa për veprime konsullore:

ALBANISCHES GENERALKONSULAT 

IBAN : DE 20701500001004495725

BIC : SSKMDEMMXXX

STADTSPARKASSE MÜNCHEN

 

Llogaria bankare për pagesa për Pasaportë:

ALBANISCHES GENERALKONSULAT

IBAN: DE74701500001004814271

BIC: SSKMDEMMXXX

STADTSPARKASSE MÜNCHEN

 

Shënim:

Te fusha e qëllimit të pagesës (Verwendungszweck) duhet shënuar lloji i shërbimit që kërkohet dhe emri i personit të cilit i përket dokumenti.

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00