Konsulli

           

JETESHKRIM

 

 

 

INFORMACION PERSONAL

 

 

Emër Mbiemër

 

 

Arten Hanku

Adresa

 

 

Konsullata e Përgjithshme e RSH

Ehrenbreitsteinerstrasse 28, 80993 München / Deutschland.

Telefon

 

+49 (0) 89 92284522

Nr. Emergjences Konsullata

+49 15237913997

Fax

 

+49 (0) 89 92284523

 

 

 

 

Nënshtetësia

 

Shqiptare

 

Ditëlindja

 

01.05.1968

 

Profesioni: 

Grada Diplomatike Personale

 

 

 

 

Diplomat

 

 

 

Konsull I Përgjithshëm

 

 

EKSPERIENCA E PUNES

 

Data

 

17.10.2016 dhe në vijim

 Vendi i Punës ose Pozicioni

 

Konsullata e Përgjithshme e RSH në Mynih / Gjermani, Konsull i Përgjithshëm

 

 

(Gjatë Periudhës 15 Nëntor 2013 – 15 Shkurt  2014, I Ngarkuar me Punë A.I.)

Data

 

15.01.2013 – 16.10.2016

Vendi i Punës ose Pozicioni

 

 

Ambasada e RSH Austri, Diplomat – Ministër Këshilltar

(Gjatë periudhës 15 Nëntor 2013 – 15 shkurt 2014, I Ngarkuar me Punë A.I)

 

Data

 

08.06.2012  - 14.01.2013

Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria e Arkiv – Dokumentacionit,

Drejtor

 

 

 

 

 

   

 

Data

 

15.12.2010 – 07.06.2012

Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

 

 

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Sekretarisë, Ndërlidhjes dhe Shifrës,

Drejtor

Data

 

18.05.2009 – 14.12.2010

 Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Sekretarisë, Ndërlidhjes dhe Shifrës,

Përgjegjës i Sektorit të Shifrës

 

 

 

 

Data

 

10.10.2008 – 17.05.2009

Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria  Europës,

Specialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

07.08.2007 – 09.10.2008

Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Konsullore,

Specialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

24.04.2003 – 06.08.2007

Vendi i Punës dhe Pozicioni

 

Ambasada e RSH Austri, Diplomat – Sekretar i Dytë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

15.09.2002 – 23.04.2003

Vend i Punës dhe Pozicioni

 

 

Ministria e Punëve të Jashtme, Drejtoria Amerikave,

Specialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMIMI AKADEMIK

DHE TRAJNIMET 

Data

 

Shtator 2010 – Gusht 2012

Titulli i Kualifikimit

 

Master për Diplomaci

 

 

 

Institucioni

 

Universiteti Tiranës – Instituti i Studimeve Europiane

 

Data

 

    Nëntor 2011 – Dhjetor 2011

Titulli i Kualifikimit

 

    Kurs Kualifikimi për zyrtarët e punëve të jashtme në Pekin

 

 

 

Institucioni

 

    Ministria e Punëve të Jashtme e R.P. Kinës

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

     Mars 2011  -  Maj 2011

Titulli i Kualifikimit

 

     Kursi 34 për diplomatët e huaj gjermanisht-folës në Berlin

 

 

 

Institucioni

 

     Ministria e Punëve të Jashtme e R.F. Gjermane

 

 

 

Data

 

     Tetor 2008  -  Dhjetor 2008

Titulli i Kualifikimit

 

     Kursi 46 për diplomatët e huaj në Nju Delhi

 

 

 

Institucioni

 

     Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë

 

 

 

 

NJOHURI DHE KOMPETENCA PERSONALE 

 

Gjuha e Nënës:

 

Shqip

 

                                 Gjuhë të tjera:

        

            Anglisht, Gjermanisht, Italisht

 

Vetevleresim

 

Të Kuptuarit

Të Folurit

Të Shkruarit

 European level (***)

 

Dëgjim

Lexim

Komunikim

Prodhim

 

Anglisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

Gjermanisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

Italisht

 

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

 

C1

                  

Aftësi dhe Kompetenca Sociale                       - Ka punuar si koordinator socialpranë Kryqit të Kuq Shqiptar në vitet 1998 - 2001

Njohuri dhe Kompetenca Kompjuterike         - Përdorim I Kompjuterit,  Shumë Mirë

Njohuri dhe Kompetenca Artistike                   - Ka kryer Institutin e Lartë të Arteve Tiranë në vitet 1982 – 1986 dhe

                                                                                 është  Diplomuar si Regjisor

Njohuri dhe Kompetenca të Tjera                    - Ka kryer Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës në

                                                                                  vitet 1997 – 2002 (me korespondencë) dhe  është  Diplomuar si Jurist

 

 

 
 

             

 

 

 

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
Ehrenbreitsteiner strasse 28, 2 OG, 80993 München

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00