Articles

Martesat

Albanian
DOKUMENTAT PËR MARTESË/ DOKUMENTAT PËR SHPALLJE MARTESE/“TËRHEQJA E ÇERTIFIKATË PËR LIDHJE MARTESE“ (EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS)
 
INFORMACION
 
Shtetasi mund të kryej martesën pranë: 
Zyrës së Gjendjes Civile në Shqipëri; 
 
Zyrës së Gjendjes Civile në Gjermani (Standesamt);
 
Zyrës në Përfaqësinë Diplomatike (Ambasadë ose Konsullatë).
 
Për procedurën e martesës pranë këtyre 3 (tre) zyrave, shtetasi duhet të paraqesi:

Pages

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00