Articles

Shërbime të Konsullatës

Albanian

 

Investoni në Shqipëri

Albanian

Shqipëria destinacioni investimeve tuaja

Shqipëria është vend me një potencial të madh ekonomik, për shkak të vendndodhjes gjeografike, demografisë dhe  pasurive të saj natyrore.

Rritja ekonomike e vendit reflekton shenja të konsolidimit fiskalduke reduktuar gradualisht defiçitin buxhetor dhe borxhin publik dhe stabilitet ekonomik.

Marrëdheniet dypalëshe

Albanian

Prokurat e posaçme

Albanian

Konsullata mund të përpilojë prokura të thjeshta për autorizim përfaqësimi për veprime të thjeshta që nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen e të drejtave dhe detyrimeve të të përfaqësuarit.

Nga ky shërbim që ofrohet nga Konsullata përfitojnë vetëm shtetasit shqiptarë, me banim e qëndrim të rregullt në Gjermani.

Llogaria bankare për shërbimet konsullore

Albanian

Llogaria bankare për pagesa për veprime konsullore:

ALBANISCHES GENERALKONSULAT 

IBAN : DE 20701500001004495725

Legalizimi i dokumenteve

Albanian

Reforma Konsullore: lehtësohen procedurat midis Gjermanisë dhe Shqipërisë

 

Nga data 12 dhjetor 2016 me Gjermaninë fillon zbatimi i regjimit  sipas Konventës së Hagës për legalizimin e dokumentave vetëm me vulë Apostile.

Raste vdekjesh

Albanian

Në raste vdekjesh Konsullata ndihmon në përgatitjen e procedurave për transportimin e trupit të të ndjerit për nëatdhe, por nuk merr përsipër transportin dhe shpenzimet.

 

Për transportin e trupit të të ndjerit për në atdhe, firma e transportit duhet të jetë e pajisur patjetër me një “Leje kalimi të trupit”, i cili përgatitet në Konsullatë.

 

Lindjet

Albanian

REGJISTRIMI I FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI

 

INFORMACION

 

KENI DY MËNYRA PËR TË BËRË REGJISTRIMIN E FËMIJËS NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE NË SHQIPËRI.

 

MËNYRA E PARË -Regjistrimi nga prindërit ose personi i autorizuar

Ju mund ta bëni vetë regjistrimit e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile në Shqipëri ose nëpërmjet një personi të autorizuar nga ana juaj në Shqipëri.

Për këtë procedurë duhet të ndiqni hapat si vijon:

Lënia e shtetësisë

Albanian

Lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me dekret të Presidentit të Republikës, ndërsa përpunimi i kërkesës për lënien e shtetësisë bëhet nga Ministria e Brendshme.

Shtetasi që dëshiron të heqë dorë nga shtetësia shqiptare duhet detyrimisht të ketë siguruar më parë premtimin e shtetësisë gjermane.

Pages

Adresse


General Consulate of the Republic of Albania
München / Deutschland
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
09:00-14:00