Sqarime mbi dekretin e Qeverise Italiane 09.03.2020

Në kuadër të masave të ndërmarra nga Shteti Italian për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, dekreti i Presidencës së Këshillit të Minsitrave i datës 9 Mars 2020 parshikon ndër të tjera kufizime të forta në lidhje me lëvizjen e personave.
Më poshtë, në file bashkëlidhur, do të gjeni disa përgjigje për pyetjet më frekuente që qytetarët janë duke u drejtuar autoriteteve italiane.
Me qëllimin e mbrojtjes së shëndetit tuaj, të të afërmve tuaj dhe të kolektivitetit në përgjithësi, ju ftojmë të jeni rigorozë në zbatimin dhe respektimin e rregullave të përcaktuara nga autoritet përkatëse. Duhet të bashkëpunojmë të gjithë për të mirën e përbashkët.
Faleminderit!

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+39 391 7373551

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00