Articles

Shërbime Konsullore

Albanian

LIBERALIZIMI I VIZAVE

Albanian

LËVIZJA E LIRË VENDET E HAPËSIRËS SHENGEN

MARRJA E SHTETESISE SHQIPTARE

Albanian

Marrja e shtetësisë shqiptare

KONTAKTE

Albanian

Konsullata e Përgjithshme e Republikës Shqipërisë Milano

DEKLARATE VLERE PER DIPLOMAT

Albanian

Prane Konsullates eshte e mundshme te behet nje Deklarate Vlere per

KONVERTIMI I PATENTES SHQIPTARE NE ITALIANE

Albanian

Prane Konsullates eshte e mundur te behet vetem perkthimi i patentave

NULLA OSTA VDEKJE

Albanian

PER TRASPORTIMIN E KUFOMES NE SHQIPERI

PROKURA

Albanian

Prane Konsullates mund te kryhen procedurat per autorizimin e nje personi

CERTIFIKATE DHE VERTETIM KONSULLOR IDENTITETI

Albanian

CERTIFIKATE IDENTITETI KONSULLORE

LIDHJA E MARTESES NE ITALI

Albanian

Per te lidhur martese ne Itali eshte e rendesishme leshimi i Konfirmimit per Lidhje

Pages

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+39 391 7373551

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00