Përfundon punimet Konferenca e Ambasadorëve

Gjatë ditës së fundit të punimeve të Konferencës së Ambasadorëve, krerët e përfaqësive të RSH-së në botë morën pjesë në dy panele tematike, të cilat kishin si synim diskutimin e temave të zhvillimit dhe promovimit të vendit. 
Në panelin e parë me temë “Zhvillimi si prioritet në rajonin tonë: Rritja ekonomike, qeverisja dhe të drejtat e njeriut”, folës kryesorë ishin Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Cihan Sultanoğlu, Ndihmës Sekretare e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe Drejtore e PNUD-it për Evropën dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura, Odeta Barbullushi, Zëvendësministre e Punëve të Jashtme dhe Ellen Goldstein, Drejtore e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor. 
Penalistët diskutuan mbi liritë dhe të drejtat e njeriut, zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Një temë e rëndësishme e trajtuar gjatë panelit ishin dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara që synojnë të luftojnë pabarazinë dhe promovojnë mirëqenien e qytetarëve. Në panel nënvizua se në përputhje me strategjinë kombëtare të zhvillimit, Shqipëria është e angazhuar të respektojë të drejtat e njeriut, fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe ofrimin e një perspektive reale për të rinjtë dhe të ardhmen e tyre.
Na panelin e dytë me temë “Përtej diplomacisë klasike”, folës kryesorë ishin Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, Adrian Paci, Artist shqiptar i artit bashkëkohor botëror. Në fokus të panelit ishte angazhimi për promovimin e një imazhi të favorshëm të vendit, roli i diplomacisë kulturore, si një mjet i domosdoshëm për të siguruar një promovim në nivel ndërkombëtar të jetës kulturore përmes mjeteve të diplomacisë tradicionale, si edhe gjithnjë e më shumë asaj publike dhe digjitale. 
Gjatë diskutimeve që vijuan në pjesën e fundit të konferencës u trajtuan shërbimet konsullore dhe reforma e ndërmarrë në këtë fushë që synon ripozicionimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme si një institucion që ofron shërbime transparente dhe me kosto të ulët për shtetasit shqiptarë kudo ne botë. Panelistët evidentuan përmirësimet e fundit të kuadrit ligjor, thjeshtëzimin e praktikave dhe modernizimin e infrastrukturës në impaktin që kanë dhënë në rritjen, shpejtësisë dhe cilësisë se shërbimeve konsullore.
Krerët e përfaqësive të RSH-së në botë, në mbyllje të punimeve të Konferencës, zhvilluan një takim me komunitetin e biznesit me temë  “Promovimi i ‘Made in Albania’ në botë”, me pjesëmarrjen e Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi. Në fokus të diskutimit ishte rëndësia e thellimit të eksporteve të prodhimeve shqiptare si dhe potenciali që ofron Shqipëria për investitorët e huaj dhe avantazhet krahasuese në raport me vendet e tjera të rajonit.  

Postal Address

Embasy of Albania
Salam Area, Block 7 Street 717
Villa 4, P.O.Box. 3090
Safat -13031, State of Kuwait

Tel / Fax

Tel: +965 2524 0627
Fax: +965 2524 0628
Nr. i emergjences: +96594048219

E-MAIL


embassy.kuwait@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Sunday - Thursday
08:00 - 16:00