Zbuloni Natyren e Shqiperise

‘’Parqet në Harkun Dinarik’’ është një nismë e Fondit Botëror për Jetën e Egër(WWF) që synon të krijojë një platformë për zonat e mbrojtura në Shqipëri, BosnjeHercegovinë, Serbi, Mal të Zi, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Slloveni. Menaxherët ezonave të mbrojtura të këtyre tetë vendeve të Ballkanit Percndimor do të shkëmbejnëeksperiencat dhe do të punojnë në një rrjet të përbashkët për ruajtjen e natyrës.Ata do takohen për të fituar njohuri dhe diskutuar mbi çështjet e rëndësishme përzonat e mbrojtura si integrimi në Bashkimin Evropian, turizmi i qëndrueshëm dhendryshimet klimatike. Veç gjithë këtyre, projekti do të zhvillojë për herë të parëvlerësimin e përfitimeve nga zonat e mbrojtura në nivel rajonal.“Parqet në Harkun Dinarik – Shqipëri” synon të krijojë një rrjet vibrant të parqevetë Shqipërisë dhe t’i promovojë ato si destinacione të mrekullueshme turistike. NëShqipëri Projekti zbatohet nga WWF dhe INCA (Instituti për Ruajtjen e Natyrës nëShqipëri).

Postal Address

Embasy of Albania
Salam Area, Block 7 Street 717
Villa 4, P.O.Box. 3090
Safat -13031, State of Kuwait

Tel / Fax

Tel: +965 2524 0627
Fax: +965 2524 0628
Nr. i emergjences: +96594048219

E-MAIL


embassy.kuwait@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Sunday - Thursday
08:00 - 16:00