Shërbime të Ambasadës

Të nderuar qytetarë,

njoftojmë se duke filluar nga data 1 maj 2017 shërbimi konsullor pranë kësaj Ambasade ofrohet vetëm online përmes platformës dixhitale SHKO - Shërbimi Konsullor Online.

 

Aplikimi në këtë platformë kryhet duke klikuar në:

 

ose duke klikuar në kolonën këtu djathtas, ku lexoni Shërbimi Konsullor Online

 

Ambasada njofton se komunikimi për shërbimin konsullor kryhet nëpërmjet e-mail adresën: 
dhe faqes tonë në Facebook: ☞ https://www.facebook.com/AmbasciatAlbania/
 
 
---------------------------------
 
Zyra Konsullore ofron shërbimet vijim:
 
   
 
 
3. Leshim Leje Kalimi (ne prezence te personit te interesuar/ per minorenet duhet prezenca e te dy prinderve, ose e njerit prej tyre i pajisur me autorizimin per marrjen e lejes se kalimit per femije dhe dokumentat e prindit tjeter).
 
4. Prokurë: per terheqje dokumentash prane autoriteteve kompetente shqiptare:
 - per shpallje martese (ne prezence te te dy bashkeshorteve te ardhshem me dokumenta identifikimi me vete dhe nje kopje te dokumentit te personit qe do te prokurojne ne Shqiperi);
 - per shoqerim femijesh ne udhetim (prezenca e te dy prinderve me dokumenta identifikimi me vete, dokumetat e femijes dhe te personit qe do te shoqeroje femijen);
 
 
 
7. Leje per lidhje martese (Nulla osta per martese)
 
8. Legalizim i dokumentave te leshuara nga Perfaqesite Diplomatike te huaja te akreditura ne Rome
 
9. Perkthime dokumentash (vetëm çertifikatat dhe patentat)
 
10. Leje per vdekjet (Nula Osta Vdekje)
 
11. Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve
 

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 9372, date 09.07.1998 "Per ushtrimin e funksioneve konsullore.." per cdo veprim qe kerkohet te kryhet nga Zyra Konsullore, te interesuarit duhet te jene te pajisur me dokumentat perkates, identifikues dhe vertetues per sherbimin qe kerkohet.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9975, datë 28.07.2008  “Për taksat kombëtare” tarifat per kryerjen e veprimeve konsullore jane

Leje Kalimi/ Vertetime konsullore/ Nulla Osta martese - 30 euro

Prokura/ Deklarata/ Njesia me origjinalin - 20 euro

Perkthimi i dokumentave - 10 euro (1 faqe)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Njoftojme se dokumentat zyrtare merren pranë autoriteteve përkatëse italiane për t'u përdorur Shqipëri duhet legalizohen me "APOSTILLE" pranë zyrave legalizimit Prefekturave dhe Prokurorive italiane dhe përkthehen:

1. Pranë zyrave tona konsullore Romë, Milano dhe Bari (vetëm çertifikatat dhe patentat); ose

2. Pranë një pëkthyesi autorizuar dhe regjistruar urdhrin e pëkthyesve gjykatave dhe pas legalizohet firma e pëkthyesit me "APOSTILLE" Prokurori; ose

3. Pranë një pëkthyesi autorizuar Shqipëri


 

Llogaritë bankare të Ambasadës janë:

Për shërbime konsullore
Beneficiario AMBASCIATA DI ALBANIA, VIA ASMARA 5 - 00199 ROMA
Codice Iban IT 86C 02008 05219 000102623874 
 
Për pasaporta:
Beneficiario AMBASCIATA DI ALBANIA, VIA ASMARA 5 - 00199 ROMA
Codice BAN: IT 89 D 02008 05219 000102714781
 
Kostot e veprimeve bankare dhe komisionet e tyre mbulohen nga vetë qytetari. 
 

Adresa e Ambasades se Republikes se Shqiperise ne Rome eshte:

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
UFFICIO CONSOLARE
VIA  ASMARA N. 5
00199  ROMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendari i festave zyrtare 2018

Ambasada qendron e mbyllur ditët e Shtuna dhe Diela si dhe ditët e festave zyrtare vijim

  • 01 janar 2018

   Festat e Vitit të Ri

   02 janar 2018

   Festat e Vitit të Ri

   14 mars 2018

   Dita e Verës

   22 mars 2018

   Dita e Nevruzit

   02 prill 2018

   Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Katolike

   09 prill 2018

   Pushim zyrtar nga E diela e Pashkëve Ortodokse

   01 maj 2018

   Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

   02 qershor 2018

   Festa e Republikës Italiane

   15 qershor 2018

   Dita e Bajramit të Madh**

   15 gushti

   Mesgudhtu. Festë zyrtare e Italisë

   21 gusht 2018

   Dita e Kurban Bajramit

   05 shtator 2018

   Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës

   01 nentor 2018

   Festë zyrtare e Italisë

   28 nentor 2018

   Dita Flamurit dhe e Pavarësisë

   29 nentor 2018

   Dita e Çlirimit

   09 dhjetor 2018

   Pushim zyrtar nga Dita Kombëtare e Rinisë

   25 dhjetor 2018

   Krishtlindjet

    
      
      
      
      
      
      
      

   * rastet kur festa zyrtare bie ditët e pushimit javor, dita e hënë është ditë pushimi.

      
      
      
      
    
      
      
   **Shënim: Data e festave Kurban Bajramit dhe Bajramit Madh mund ndryshojë sipas kalendarit hënor. rast se do ketë ndryshime, do viheni dijeni me një njoftim dytë.  
    

    

Adresa

Ambasada Shqiptare
Via Asmara nr.5 - 00199
Romë - Itali

Tel / Fax

Tel: 00 39 06/86224110
Fax: 00 39 06/86224120
Zyra Konsullore
Tel: +39 06/86224115
Nr. i emergjences:+39 3420498192

E-MAIL

embassy.rome@mfa.gov.al konsullore.rome@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
09.00 - 17.00