Martesat

Si merret leja e martesës konsullatat shqiptare

Për lidhur martesë Itali, shtetasit shqiptar i nevojitet Konfirmimit apo leja  për Lidhje Martese (Nulla Osta al Matrimonio) i lëshuar nga zyrat konsullore.

Para se Konsullata japë konfirmimin e saj, apo nulla ostën, duhet bëhen shpalljet për lidhje martese bashkitë/komunat përkatëse Shqipëri, procedura e cilave zgjat rreth 2 javë. Vetëm pasi bëhen shpalljet, bashkia/komuna Shqipëri lëshon certifikatat i nevojiten Konsullatës për lëshuar Leje për Lidhje Martese (certifikatë lindjeje dhe certifikatë për lidhje martese vulosura nga prefektura përkatëse Shqipëri).

këtë mënyrë, procedura e lëshimit Lejes ka dy faza. E para: shpallja për lidhje martese Shqipëri dhe tërheqja e certifikatave nga bashkia/komuna, dhe e dyta: sjellja e certifikatave Konsullatë dhe tërheqja aty e Lejes për lidhje martese.

Lidhje martese mes dy shtetasve shqiptarë

Për deleguar një person tretë për bërë shpalljet e lidhjes martesës Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet paraqiten Konsullatë me pasaportat e tyre dhe me fotokopjen e pasaportës së personit  tretë cilin do prokurojnë për vepruar emër tyre Shqipëri.

Nëse bashkëshortët e ardhshëm janë ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata ka marrë vendimin e zgjidhjes martesës.
Kur çifti ketë dorë certifikatat e marra Shqipëri, shkon me to konsullatë për tërhequr Lejen për Lidhje martese para se çohet komunë duhet legalizohet prefekturë.

Lidhje martese mes një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi italian

Për deleguar një person tretë për bërë shpalljet e lidhjes martesës Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet paraqiten Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me fotokopjenpasaportës  personit  tretë cilin do prokurojnë për vepruar emër tyre Shqipëri.

Shtetasi italian duhet ketë me vete certifikatën e lindjes me atësi e mëmësi dhe certifikatën e shumëfishtë ( cilën përfshihen rezidenca, shtetësia dhe gjendja civile). dyja certifikatat duhet jenë legalizuara, me vulën "Apostille" , nga prefektura përkatëse italiane.

Nëse shtetasi shqiptar do martohet është i ndarë, nevojitet edhe akti i divorcit i lëshuar nga Gjykata ka marrë vendimin e zgjidhjes martesës.

Kur çifti ketë dorë certifikatat e marra Shqipëri, shkon me to konsullatë për tërhequr Lejen për Lidhje martese para se çohet komunë duhet legalizohet prefekturë.

Lidhje martese mes një shtetasi shqiptar dhe një shtetasi huaj

Për deleguar një person tretë për bërë shpalljet e lidhjes martesës Shqipëri dhe tërheqjen e certifikatave duhura, bashkëshortët e ardhshëm duhet paraqiten Konsullatë me pasaportat e tyre (për shtetasin italian mjafton edhe karta e identitetit) dhe me fotokopjen e pasaportës  personit   tretë cilin do prokurojnë për vepruar emër tyre Shqipëri. Shtetasi i huaj duhet ketë me vete Lejen për Lidhje Martese (Nulla Osta al Matrimonio) lëshuar nga konsullata e shtetit tij Itali.

Kur çifti ketë dorë certifikatat e marra Shqipëri, shkon me to konsullatë për tërhequr Lejen për Lidhje martese para se çohet komunë duhet legalizohet prefekturë.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Via Asmara nr.5 - 00199
Romë - Itali

Tel / Fax

Tel: 00 39 06/86224110
Fax: 00 39 06/86224120
Zyra Konsullore
Tel: +39 06/86224115
Nr. i emergjences:+39 3420498192

E-MAIL

embassy.rome@mfa.gov.al konsullore.rome@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
09.00 - 17.00