Raste vdekjesh

raste vdekjesh Ambasada ndihmon përgatitjen e procedurave për transportimin e trupit ndjerit për atdhe, por nuk merr përsipër transportin dhe shpenzimet.

Për transportin e trupit ndjerit për atdhe, firma e transportit duhet jetë e pajisur patjetër me një “vërtetim për kalimin e kufomës”, i cili përgatitet Ambasadë.

Për përgatitjen e vërtetimit mësipërm firma e transportit ose afërm e ndjerit duhet paraqesin Ambasadë dokumentet e mëposhtme:

1. Pasaportën personale e ndjerit. mungesë pasaportës, paraqiten dokumente tjera identifikuese, si kartë identiteti, certifikatë lindje me fotografi, patentë drejtimi automjeti;

2. Dokument lëshuar nga autoritetet gjermane që vërteton se trupi i të ndjerit është i lirë për t’u transportuar (Leichenpass);

3. Vërtetim vdekje (Todesbescheinigung);

4. Mund sillet edhe origjinali i certifikatës vdekjes (Sterbeurkunde) për efekt legalizimi për tu përdorur për regjistrimin e vdekjes Shqipëri (shih: legalizimi i dokumenteve);

5. Kërkesë me shkrim për marrjen e vërtetimit kalimit kufirit.

Ambasada përgatit vërtetimin për kalimin e trupit brenda ditës së mbërritjes këtu të dokumentacionit të mësipërm.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 1798215905 / +49 1748 61 9587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00