Prokurat

Ambasada mund përpilojë prokura thjeshta për autorizim përfaqësimi për veprime thjeshta nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen e drejtave dhe detyrimeve përfaqësuarit. Nga ky shërbim ofrohet nga Ambasada përfitojnë vetëm shtetasit shqiptarë me banim e qëndrim rregullt Gjermani.

Për t’u pajisur me prokurë shtetasi duhet paraqitet detyrimisht Ambasadë. Me vete duhet ketë pasaportën e vlefshme shqiptare ose kartën e identitetit, si dhe dokumente mjaftueshme tregojnë se ka qëndrim rregullt Gjermani. Gjithashtu duhet dihen me saktësi edhe dhënat e personit autorizuar: përveç emrit, vendlindja, datëlindja, adresa, numri i pasaportës ose kartës identitetit.

Tarifa për përgatitjen e prokurave Ambasadë është 20€/faqe. Pagesa për tarifën duhet bëhet paraprakisht llogarinë e ambasadës për shërbimet konsullore.

Duhet pasur parasysh Ambasada nuk mund lëshojë prokura kanë bëjnë me ndryshime pronësie, si p.sh. veprime kalojnë pronësinë mbi pronat e paluajtshme, dhe prokura kanë bëjnë me detyrime nga kontratat. Këto prokura mund porositen vetëm te noterët e licencuar Gjermani. Te një noter gjerman mund shkohet edhe si zgjidhje alternative, nëse ardhja Ambasadë është e pavolitshme.

Prokurat e lëshuara nga noterë gjermanë kanë nevojë për vërtetim (Beglaubigung) Gjykatën e Rrethit (Landgericht) dhe pastaj duhen  legalizuar ambasadë mënyrë njihen Shqipëri (shih: legalizimi i dokumenteve).

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 1798215905 / +49 1748 61 9587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00