Bruksel: Zhvillohet takimi i 11-të i Nën- Komitetit të Çështjeve të Bujqësisë dhe Peshkimit të MSA-së, BE-Shqipëri

Në datën 6 dhjetor 2019, u zhvillua në Bruksel takimi i 11-të i Nën-Komitetit të Çështjeve të Bujqësisë dhe Peshkimit të MSA BE-Shqipëri. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe Shqipërisë diskutuan nivelin e zbatimit të MSA-së dhe përafrimin e legjislacionit tonë me acquis të BE-së në fushën e bujqësisë dhe peshkimit, përfshirë çështjet e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe ato fitosanitare. Ekspertët e Komisionit përshëndetën përpjekjet e autoriteteve shqiptare për zbatimin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (IPARD) dhe theksuan nevojën për të shpejtuar proceset që lidhen me qendrueshmërinë ekonomike të projekteve, ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve këshilluese për të ndihmuar përfituesit e mundshëm, forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve të Autoritetit Menaxhues dhe Agjencisë IPARD.
Ekspertët inkurajuan institucionet shqiptare të hartojnë një politikë kombëtare për sigurinë e ushqimit dhe planin e zbatimit të përafruar me standardet e BE-së, si dhe të sigurojnë një kapacitet të mjaftueshëm administrativ, i cili është thelbësor për të lejuar një zbatim të saktë dhe të harmonizuar, si dhe për të siguruar gjurmimin e plotë përgjatë gjithë zinxhirit ushqimor. Përsa i përket sektorit të peshkimit, Komisioni inkurajoi Shqipërinë të vazhdojë zbatimin e rekomandimeve të Komisionit të Përgjithshëm të Peshkimit për Mesdheun (GFCM) dhe të riaktivizojë Sistemin e Monitorimit të Anijeve (VMS). Gjithashtu, në takim u përcaktua se duhet të vijohet me përmirësimin e kapacitetit administrativ në sektorin e peshkimit.

Adresa

Adresa e Misionit
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00