Shërbimi Konsullor Online

Zbuloni Shërbimin Konsullor Online!

 
 

Platforma SHKO (ShërbimI Konsullor Online) ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore.

Duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse.
 

Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore do të gjeni butonin “KLIKO KËTU” që Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

Nisni procedurën e regjistrimit online duke klikuar në link këtu në vijim

 

http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/

Postal Address

Embasy of Albania
27, El-Gezera Al-Wossta, Gound Floor
nr. 4 Zamalek, Cairo-Egypt

Tel / Fax

Fax. +202 735 6966

E-MAIL

embassy.cairo@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Everyday
10:00 – 12:00