SHERBIMI KONSULLOR ONLINE

Te nderuar qytetarë,
Duke filluar nga data 1 maj 2017 shërbimet konsullore pranë Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kopenhagen do të kryhen vetëm online nëpërmjet platformes SHKO
http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online/
23 NGA KËTO SHËRBIME DO TË KRYHEN TËRËSISHT ONLINE
SHËRBIMET DO TI DËRGOHEN QYTETARIT ME POSTË TË PARAPAGUAR NGA ANA E TIJ 
Aplikim për Asistencë të Përgjithshme
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur
Aplikim për Leje Transport Trupi
Aplikim për Regjistrim fëmije
Aplikim për Çertifikatë Lindje
Aplikim për Regjistrim Martese
Aplikim për Çertifikatë Martese
Aplikim për Regjistrim Vdekje
Aplikim për Çertifikatë Vdekje
Aplikim për Çertifikatë Familjare
Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)
Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta
Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje
Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese
Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare
Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm
Aplikim për Përkthim
Aplikim për Legalizimin e dokumenteve
Aplikim për Leje Kalimi
 
13 SHËRBIMET Që QYTETARI DO TË PARAQITET VETËM NJË HERË PËR TË FIRMOSUR
(NË AMBASADAT DHE KONSULLATAT E RSH-së)
Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie
Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje
Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare
Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare
Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar
Aplikim për Lidhje Martese me të huaj
Aplikim për Prokurë të Posaçme
Aplikim për Deklaratë Noteriale
Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi
Aplikim për Procesverbal
Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë
Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti
Aplikim për Vizë

Adresa

Ambasada Shqiptare
Frederiksholms Kanal 4, st.tv. 1220
Copenhagen, Denmark

Tel / Fax

Tel. + 45/ 33917979
Fax. + 45/ 33917969
Nr. i emergjences
+45 91636640

E-MAIL

embassy.copenhagen@mfa.gov.al

Orari zyrtar

Nga e Hëna në të Premte
09:00 – 17:00