Informacion online mbi “Strategjinë për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer” / 02.02.2012

kuadrin e zbatimit “Strategjisë për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë Kthyer” Ambasada e Shqipërisë Danimarkë i informon shtetasit shqiptare mbi dy adresat online Ministrisë Punës, Cështjeve Sociale dhe Shanseve Barabarta si poshtë:

 
 
këto adresa shtetasit shqiptarë do gjejnë materiale informuese kudër "Strategjisë për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë Kthyer" si lidhur me biznesin, investimet dhe tjera lehtësi atyre u krijohen me kthimin e tyre Shqipëri.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Frederiksholms Kanal 4, st.tv. 1220
Copenhagen, Denmark

Tel / Fax

Tel. + 45/ 33917979
Fax. + 45/ 33917969
Nr. i emergjences
+45 91636640

E-MAIL

embassy.copenhagen@mfa.gov.al

Orari zyrtar

Nga e Hëna në të Premte
09:00 – 17:00