Shërbime të Ambasadës

 

TË NDERUAR QYTETARË,

Shërbimet konsullore tani mund t’i merrni online nëpërmjet Platformës së Shërbimeve Konsullore Online si më poshtë:

1.           Në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbimet-konsullore-online

 

2.           Në faqen e Ambasadave dhe Konsullatave

 

Klikoni tek Shërbimi Konsullor Online

 

 

3.           NëPortalin ndërqeveritar E-Albania

https://e-albania.al/sherbimet-rezultatet.aspx?search=mpj

 

Platforma  e Shërbimeve Konsullore Online

ofron aplikime online për 36 shërbime konsullore

23 NGA KËTO SHËRBIME DO TË KRYHEN TËRËSISHT ONLINE

SHËRBIMET DO TI DËRGOHEN QYTETARIT ME POSTË TË PARAPAGUAR NGA ANA E TIJ

 

13 SHËRBIMET Që QYTETARI DO TË PARAQITET VETËM NJË HERË PËR TË FIRMOSUR

(NË AMBASADAT DHE KONSULLATAT E RSH-së)

Aplikim për Asistencë të Përgjithshme

Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur

Aplikim për Shtetësi shqiptare me njohje

Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar/ burgosur

Aplikim për Rifitim shtetësie shqiptare

Aplikim për Leje Transport Trupi

Aplikim për Lënie Shtetësie shqiptare

Aplikim për Regjistrim fëmije

Aplikim për Lidhje Martese me shqiptar

Aplikim për Çertifikatë Lindje

Aplikim për Lidhje Martese me të huaj

Aplikim për Regjistrim Martese

Aplikim për Prokurë të Posaçme

Aplikim për Çertifikatë Martese

Aplikim për Deklaratë Noteriale

Aplikim për Regjistrim Vdekje

Aplikim për Autentifikim Nënshkrimi

Aplikim për Çertifikatë Vdekje

Aplikim për Procesverbal

Aplikim për Çertifikatë Familjare

Aplikim për Kartë ID dhe Pasaportë

Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

Aplikim për Vizë

Aplikim për Njehsimin e kopjes me origjinalin

 

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

 

Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese

 

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

 

Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm

 

Aplikim për Përkthim

 

Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

 

Aplikim për Leje Kalimi

 

 

Prej datës 1 Maj 2017 këto Shërbime do të ofrohen vetëm Online

 

                                                          AMBASADA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PEKIN

 

Payments in Euro can be done at: Bank of China
Albanian Embassy
Account No. 778350135899
Swift code: BKCHCNBJ
*Please make sure that you have paid in full all transfer fees.

Payment in CNY (RMB) can be done at CITIC Bank.
 

Adresa

Ambasada Shqiptare
Guang Hua Lu, 28, Beijing China

Tel / Fax

Tel. +8610 65321120
Fax.+8610 65325451
Nr. i emergjences: +86 13810476221

E-MAIL

embassy.beijing@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E martë - E enjte
08:30-17:00
E premte
8.30-14.00