Shqiperia Jo Duhanit!

 

Nisma "Shqiperia Jo Duhanit" ka si qëllim kryesor uljen e nivelit duhanpirjes vend, dhe si rrjedhojë, dëmtimet e shëndetit publik nga përdorimi i duhanit, duke gërshetuar masat dhe nismat administrative e operacionale agjencive shtetërore ligjzbatuese me përfshirjen sa gjerë aktorëve shoqërise civile.

Objektivi kryesor i projektit është zbatimi i kërkesave Ligjit miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë datë 10/7/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime Ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, ‘Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit’, ndryshuar”, - ose njohur ndryshe edhe si Ligji Anti-Duhan, - nëpërmjet një fushate gjerë informimi dhe ndërgjegjësimi publikut dhe kontrollit / monitorimit masave për zbatimin e kërkesave këtij ligji.

Objektivat e veçantë të projektit janë: (i) ngritja e një grupimi/lëvizjeje/aleance anti-duhan me organizatat e shoqërisë civile; (ii) hartimi dhe zbatimi i një fushate informimi dhe ndërgjegjësimi anti-duhan; (iii) bashkëpunimi me organet shtetërore të ngarkuara për zbatimin e ligjit.

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel / Fax

Tel. +39 080 2055842
Nr i emergjences: +39 080 2055842

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 14:00