Shqipëria zgjidhet për herë të parë anëtare e Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së me 176 vota

Shqipëria u zgjodh sot për herë parë anëtare e Këshillit Drejtave Njeriut (KDNJ), me 176 vota zgjedhjet e mbajtura Asamblenë e Përgjithshme OKB-së Nju Jork. KDNJ është një organ ndër-qeveritar i OKB-së, 47 vendet anëtare cilit janë përgjegjëse për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave njeriut kudo botë pavarësisht kombësisë, vendbanimit, gjinisë, ngjyrës, fesë, gjuhës, apo ndonjë statusi tjetër.

Zgjedhja e Shqipërisë KDNJ përbën njëherazi vlerësim dhe garanci për angazhimin e saj përhershëm çështjet e drejtave njeriut gjitha frontet. Shqipëria ka shumë për t’i ofruar botës nëpërmjet vlerave e karakterizojnë si harmonia fetare, përkushtimi për fqinjësi mirë, toleranca dhe mikpritja, si dhe nëpërmjet përvojës përftuar gjatë reformimit gjithanshëm ka kaluar vendi.

Shqipëria vlerëson se KDNJ ia ka arritur ndërtojë një platformë vitale për çështjet tematike drejtave njeriut kudo botë, ku vendet anëtare kanë mundësinë për diskutuar për to dhe për marrë veprime konkrete për adresimin adekuat tyre. Gjatë anëtarësisë saj 3 vjeçare KDNJ, Republika e Shqipërisë do angazhohet për universalizimin dhe pandashmërinë e drejtave njeriut, për forcimin e tyre dhe infrastrukturës sistemit OKB-së, duke përfshirë rritjen e kapaciteteve Këshillit.

Shqipëria do vazhdojë përmbushë gjitha detyrimet dhe angazhimet e saj për përmirësimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe për avancimin tej politikave kombëtare dhe ndërkombëtare, mbrojtje drejtave njeriut.

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel / Fax

Tel. +39 080 2055842
Nr i emergjences: +39 080 2055842

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 14:00