Shërbimet Konsullore Online

Platforma 'SHKO' (Shërbimet Konsullore Online) e Ministrisë së Punëve të Jashtme ofron procedura të automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore. Për më gjerë, mund të hyni në faqen web vijuese: http://punetejashtme.gov.al/sherbimet-konsullore-online-2-copy/

Adresa

Via: Pasquale Villari, N.50,
70122 Bari, (BA)

Tel / Fax

Tel. +39 080 2055842
Nr i emergjences: +39 080 2055842

E-MAIL

consulate.bari@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 14:00