I Ngarkuar me Punë

Albanian

            

Name/Surname:                                      Adrian MARA

Address:                                                 Embassy of the Republic of Albania in Australia

13 Culgoa Circuit O’Malley, Canberra, ACT 2606

E-mail:                                                     adrian.mara@mfa.gov.al

Nationality:                                               Albanian

Born:                                                       Tirana, 01 March 1964

Profession:                                              Economist/Diplomat

 

Professional Experience: Diplomacy/Business

 

Currently                                                 December 2021 and go on

                                                                Chargé d’Affaires a.i.-Embassy of Albania in Canberra/Australia                                                                                                         

                    July 2019- September 2021

                                                                Political Dialogue Unit - European Union Directorate, MEFA of Albania                                              

                     September 2014 - June 2019

                                                                Counsellor, Mission of Albania to the European Union-Brussels/Belgium;

 

                                   February 2008 – August 2014

      Head of Neighbourhood Unit - Regional Directorate-MFA of Albania

 

                                    August 2004 – January 2008

                                                                First Secretary - Embassy of Albania to the Republic of Bulgaria;

 

                                 November 2003 - July 2004

       Directorate of Economic Cooperation/MFA of Albania;

   

                                 August 2000 – October 2003

                                                                Second Secretary, Mission of Albania to UN Office Geneva and to World Trade Organization  

                                 April – July 2000

                                                                Economic Affairs branch-Liaison Office of the MFA of Albania to Prishtina/Kosovo

                                 December1998 – March 2000 

                                                                Specialist-Directorate of Economic Cooperation-MFA of Albania

 

                                                                May 1992 - November 1998

                                                                Head of Import and Transactions Department,

                  “Industrialimpex”- Foreign Trade Company, Tirana/Albania 

                 December1989 - May 1992

                 Desk officer-Export Department: Cement & Wood items

                  “Industrialimpex” - Foreign Trade Company, Tirana/Albania

                                 November 1988 - November 1989

 Specialist-Ministry of Foreign Trade of the Republic of Albania

 

Education &Training:                             1983-1987 - BA in Business Administration - Economic Faculty/University of Tirana, Albania

1987-1988- MBA in Foreign Trade and Investment:

 “Bilateral and Multilateral Trade Relations and International Trade Law”

  Economic Faculty – University of Tirana.

  September-November 1992, Scholarship: “Nascita, crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese; e aspetti della concorrenza”, Institute Tecnico Superior, Pordenone-Italy.

January - May 1999,intensive Training in Finance & Investment:

   Unit - “Capital Movement and Financial integration”, DG II – Economy and Finance,

European Commission/European Union, Brussels/Belgium

June-July 2012- “Summer school”-International relations/MFA Montenegro

 

Languages                                             Albanian, mother tongue

                                                               English, Italian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Adresa
Embassy of the Republic of Albania
13 Culgoa Circuit, O’Malley
Canberra, ACT 2606
AUSTRALIA

Kontakte
Tel: +61 2 6290 2332
Fax: +61 2 6290 6974
Emergency call: +61 450 977 145
Lutemi, që ky numër të përdoret vetëm në raste urgjente.

   Orari zyrtar
    09:00 – 17:00
Orari i shërbimit konsullor:
Të Hënë deri të Premte, 09:00 – 13:00.
Telefon për informacione rreth shërbimit konsullor:
Të Hënë deri të Premte, 09:00 – 13:00.
Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e festave zyrtare dhe të fundjavës, me përjashtim të rasteve të emergjencës.